CPV koodid

CPV kood on riigihangete klassifikaator ehk riigihangete puhul kohaldatav ühtne klassifikatsioonisüsteem, et ühtlustada hankijate poolt lepinguobjektide kirjeldamiseks kasutatavad viited.

 
CPV koosneb põhiklassifikaatorist ja lisaklassifikaatorist.
 
Põhiklassifikaator tugineb kuni üheksakohalistest koodidest ja neile vastavatest lepingu esemeks olevaid tarneid, töid või teenuseid kirjeldavatest sõnadest koosnevale harustruktuurile. Arvkood koosneb 8 kohast, mis jaotatakse järgmiselt:
  • esimesed kaks kohta tähistavad divisjone (XX000000-Y);
  • esimesed kolm kohta tähistavad gruppe (XXX00000-Y);
  • esimesed neli kohta tähistavad klasse (XXXX0000-Y);
  • esimesed viis kohta tähistavad kategooriaid (XXXXX000-Y);
  • kolm viimast kohta annavad igaüks igas kategoorias järjest suurema täpsusastme;
  • üheksas koht kinnitab eelnevaid kohti.
 
Lisaklassifikaatorit võib kasutata lepingu eseme kirjelduse laiendamiseks. See koosneb tähtnumbrilisest koodist ja sellele vastavast sõnastusest, mis võimaldab ostetavate kaupade eripära või kasutusotstarbe kohta üksikasju lisada.Tähtnumbrilise koodi moodustavad:
  • jaotisele vastavat tähte sisaldav esimene tase;
  • grupile vastavat tähte sisaldav teine tase;
  • alajaotistele vastavat kolme kohta sisaldav kolmas tase.

CPV koodide otsing on kättesaadav riigihangete registrist.

PS! Selleks, et hanke üldandmetes avaneks CPV koodide valik tuleb eelnevalt brauseri aadressiriba lõpus vajutada sisse Compatibility View  .

CPV koodide tabelid ja selgitavad märkused

Näitan: 8 tulemust.