Riigihangete ja riigiabi osakonna 2017. aasta koolitusplaan

Riigihangete seadust tutvustavad koolitused

Riigihangete ja riigiabi osakond teavitab, et alanud on registreerimine koolitustele „Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused“. 

Koolituste eesmärk on anda põhjalik ülevaade riigihangete seaduses toimuvatest muudatustest. 

Koolitusi viivad läbi Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm.  

Täpsem info koolituste ajakava kohta ja registreerimise võimalus on aadressil: http://rhskoolitused.publicon.ee/avaleht/

I poolaastal toimuvad riigihangete seaduse koolitused järgnevatel kuupäevadel:

  • 4. mai Tallinnas - Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused
  • 11. mai Tartus – Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused
  • 1. juuni Pärnus – Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused
  • 20. juuni Võrus – Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused

2017. a II poolaastal toimuvad 2-päevased koolitused Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Viljandis. Koolituste toimumise kuupäevad selguvad augustis.

Koolituse 1. päev  - uue riigihangete seadusega kaasnevate muudatuste tutvustamisele (koolitajad Rahandusministeeriumist).

Koolituse 2. päev -  erinevatel päevadel on koolitajad kas Keskkonnaministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist või Riigi Tugiteenuste Keskusest ja koolituse fookuses on vastavalt koolitajatele kas keskkonnahoidlikud riigihanked (KEM), innovatsioonihanked (MKM) või turu-uuringute läbiviimine, hanke planeerimine, hindamiskriteeriumide väljatöötamine ja pakkumuste hindamine (RTK).

Riigihangete registri kasutajakoolitused hankijatele 

Alates 26. maist alustab riigihangete ja riigiabi osakond registri kasutajakoolituste läbiviimist hankijatele. 2017. a II poolaastal on septembrist detsembrini kavas 5 kasutajkoolitust. Koolituste täpne info avaldatakse ja registreerimine koolitustele avaneb aadressil: http://rhskoolitused.publicon.ee/avaleht/

Koolituse tulemused: osalejal on teadmised riigihangete registri hankija funktsionaalsustest ja võimalustest e-riigihanke läbiviimiseks.

Koolitaja: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork, maarika.tork@fin.ee, tel 611 3494.