Riigihanke piirmäärad

Riigihanke piirmäärad on sätestatud riigihangete seaduse (RHS) § 15. Kokkuvõte piirmääradest on toodud alljärgnevates tabelites:

Liik

Riigihanke piirmäär (RHSi § 15 lg 1)
EUR

Lihthanke piirmäär (RHSi § 15 lg 3)
EUR

Asjad ja teenused
40 000
10 000
Ehitustööd
250 000
30 000

Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna piirmäärad:

Liik

Riigihanke piirmäär *(RHSi § 15 lg 21)
EUR

Lihthanke piirmäär (RHSi §15 lg 3)
EUR

Asjad ja teenused
418 000
40 000
Ehitustööd
5 225 000
250 000

 * Piirmäärad perioodiks 2016-2017. Aastatel 2014-2015 olid piirmäärad vastavalt Asjad ja teenused 414 000 EUR ja Ehitustööd 5 186 000 EUR.

Riigihanke rahvusvahelised piirmäärad (RHS § 15 lg 2): 

Hankija (RHS § 10)
2016-2017 a
 EUR
Asjad ja teenused
Riik või riigiasutus (RHS § 10 lg 1 p 1)
135 000
Riigikaitse valdkonnas tegutsev riigiasutus, kui lepingu esemeks on direktiivi 2004/18/EÜ lisas V loetlemata tooted
209 000
Linna- või vallavalitsus või kohaliku omavalitsuse asutus ja teised (RHS § 10 lg 1 p 2-6)
209 000
Võrgustiku sektori hankija (RHS § 10 lg 3)
418 000
Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihanked
418 000
Ehitustööd ja ehitustööde kontsessioonid
Kõik hankijad
5 225 000
Ideekonkurss
Riik või riigiasutus (RHS § 10 lg 1 p 1)
135 000
Linna- või vallavalitsus või kohaliku omavalitsuse asutus ja teised (RHS § 10 lg 1 p 2-6)
209 000
Võrgustiku sektori hankija (RHS § 10 lg 3)
418 000
Kõik hankijad (välja arvatud RHS § 10 lg 3 hankijad) kui teenuste leping või ideekonkurss on seotud CPV määruse VI lisas nimetatud 8. kategooria teenuste, 5. kategooria telekommunikatsiooniteenuste, ja/või CPV määruse VII lisas loetletud teenustega
209 000

 Varem kehtinud rahvusvahelised piirmäärad on leitavad allpool olevatest dokumentidest. 

 

Riigihanke tähtajad

Hankija määrab pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtaja lähtuvalt hankelepingu esemest, eelkõige selle keerukusest ning kogusest, mahust või hulgast. RHS § 35 sätestab minimaalsed tähtajad pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamiseks.

Minimaalsed tähtajad taotluste või pakkumuste esitamiseks päevades hangetele, kus hankelepingute eeldatav maksumus on võrdne või ületab rahvusvahelist piirmäära. 

Hankemenetlus

Osalemise taotluse esitamine

Pakkumuse esitamine

Pakkumuse esitamine kui HD on elektroonselt kättesaadav

Pakkumuse esitamine eelteate korral*

Pakkumuse esitamine eelteate korral kui HD on elektroonselt kättesaadav*

Avatud hankemenetlus
-
45
40
29 (min 22)
24 (min 22)
Piiratud hankemenetlus
30
40
35
29 (min 22)
24 (min 22)
Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
30
24**
24**
-
-
Võistlev dialoog
30
24**
24**
-
-
*  Juhul kui eelteade sisaldas kogu hanketeates nõutud informatsiooni  ja oli avaldatud 52 päeva kuni üks aasta enne hanketeate avaldamist.
** Lühema pakkumuste esitamise tähtaja võib määrata hankija ja hankija valitud taotlejate kokkuleppel, tingimusel et kõigil taotlejatel on pakkumuste esitamiseks võrdselt aega.
 
NB! Teadete Euroopa Liidu Teatajale avaldamiseks saatmine toimub riigihangete registri poolt elektrooniliselt ja see võimaldab tähtaegu lühendada 7 päeva võrra. 

Minimaalsed tähtajad taotluse või pakkumuse esitamiseks päevades hangetele, kus hankelepingute eeldatav maksumus on võrdne või ületab riigihanke piirmäära, kuid on madalamad rahvusvahelisest piirmäärast.

 

Hankemenetluse tüüp ja objekt

Hankemenetluses osalemise taotluse esitamine

Pakkumuse esitamine

Avatud hankemenetlus
Asjad & teenused
-
15
Ehitustööd
-
22
Piiratud hankemenetlus
Asjad & teenused
7
15
Ehitustööd
7
22

 

Lihthanke korral tuleb pakkumuste esitamise tähtajaks määrata mõistlik tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui neli tööpäeva.

 

Printimine
Näitan: 5 tulemust.